Podkarpacki Portal lubny

Ołtarz papieski

Parafianie z Patronem

Facebook Slide LikeboxWolontariat Akademicki AGAPE

Jesteśmy grupą wolontariatu AGAPE działającą przy Duszpasterstwie Akademickim Wydziałów Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku głównie z inicjatywy studentów pedagogiki oraz socjologii.
Obecnie grupa wolontariatu liczy ponad 50 osób a w jej skład wchodzą głównie studenci naszej uczelni ze wszystkich kierunków studiów, a od tego roku także uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Opiekunem grupy AGAPE jest duszpasterz akademicki ks. dr Mariusz Kozłowski.
Naszym głównym celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym. Nasza praca woluntarystyczna opiera się przede wszystkim na rozmowie z drugim człowiekiem. Staramy się wzbudzić w każdym z naszych braci poczucie wartości jak i to że zawsze mogą na nas liczyć, bowiem bycie z drugim człowiekiem jest bardziej cenne niż pieniądze. Początkowo nasi wolontariusze uczęszczali do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu domy dziecka, czy Oratorium natomiast obecnie nasi wolontariusze posługują systematycznie w każdym tygodniu po kilka godzin w następujących placówkach: 
-    Dom Dziecka przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli, 
-    Ochronka im. Św. Brata Alberta przy ul. Wałowej w Stalowej Woli
-    Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła przy ul. Dmowskiego w Stalowej Woli  
-    Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi ?Oratorium? im. bł. ks. Bronisława Markiewicza przy ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli 
-    Świetlica Socjoterapeutyczna ?Florian? przy par. św. Floriana 
-    Warsztaty Terapii Zajęciowej ?Nadzieja? przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli 
-    Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. 
-    Świetlica biblioteki parafialnej św. Floriana ? pomoc edukacyjna dzieciom
Obszar naszego działania rozszerza się z roku na rok, ponieważ w naszych wolontariuszach drzemie duża chęć czynienia dobra dla drugiego człowieka oraz jak każdy Żak, chcemy poszerzać swoją wiedzę i umiejętności a wolontariat jest doskonałym polem do takiego właśnie rozwoju. Dzięki dużej liczbie osób jaką mamy w naszych szeregach rozpoczynamy coraz to nowe akcje, kontynuując przy tym te już rozpoczęte. W grudniu 2008 roku zakupiliśmy oraz przekazaliśmy prezenty mikołajowe dzieciom z Domu Dziecka przy ul. Podleśnej oraz wraz ze św. Mikołajem odwiedziliśmy podopiecznych DPS-u przy ul. Dmowskiego oraz kilka osób starszych i samotnych, którym systematycznie pomagają studenci. 18 grudnia 2008 roku zorganizowaliśmy koncert dobroczynny zespołu GOSPELRAIN z Lublina, w czasie którego zbieraliśmy cegiełki pomocy świątecznej na Dom Dziecka przy ulicy Podleśnej w Stalowej Woli. W dniach od 20 do 22 lutego 2009 r. zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne Gospel dla ponad 140 osób z terenu powiatu stalowowolskiego oraz niżańskiego. W czasie tychże warsztatów zebraliśmy 150 tabliczek czekolady, które zostały przekazane dzieciom i młodzieży z Ochronki im. Św. Brata Alberta przy ul. Wałowej w Stalowej Woli. 2 kwietnia 2009 roku udało nam się zorganizować wieczór papieski z występem Zespołu Pieśni i Tańca Racławice z Racławic oraz koncert pasyjny Chóru Chłopięcego pani Agaty Steczkowskiej z Poznania, w którym szczególnymi gośćmi byli podopieczni DPS-u wraz ze swoimi opiekunami-wolontariuszami. Kilkakrotnie przy współpracy w parafianami z Parafii Akademickiej przeprowadziliśmy z sukcesem kiermasz kart świątecznych, ozdób choinkowych oraz kiermasz ciast, którego dochód przeznaczony był na pierwszy Akademicki Dzień Dziecka zrealizowany 7 czerwca 2009 r. pod hasłem "Studenci Dzieciom - Dzieci Studentom".
Należy również przypomnieć, że już od pięciu lat włączamy się w akcje organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Stalowej Woli. Braliśmy udział w akcjach takich jak: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (w tym roku udział w akcji bierze 30 wolontariuszy), akcja Nakrętka, nasi wolontariusze służą pomocą w czasie różnych kiermaszy i imprez organizowanych przez Centrum Wolontariatu. Kilka wolontariuszek brało udział w akcji Wolontariat Międzypokoleniowy. Nasi wolontariusze udzielają także korepetycji osobom, które zgłaszają się do Centrum Wolontariatu lub indywidualnie do nas a także pomagają osobom wskazanym przez Centrum.
Pomagamy także osobom indywidualnym z terenu miasta Stalowa Wola, są to głównie starsze osoby mieszkające samotnie na terenie nowo powstałej Parafii Akademickiej, ale nasi wolontariusze także uczęszczają do rodzin wielodzietnych, głównie w celu udzielania korepetycji. Część osób posługuje także u chorych dzieci leżących w domach bądź w szpitalu. W swoich szeregach mamy jeszcze wiele pomysłów, które mamy zamiar zrealizować i wierzymy w to, że nasza młodzieńcza energia nam to umożliwi.
Nasi wolontariusze pomagając innym dbają także o swoją formację duchową oraz ludzką. Służą temu szkolenia "Dlaczego warto być wolontariuszem?" oraz regularne, cotygodniowe - środowe spotkania organizacyjno - formacyjne w czasie, których omawiamy zadania na najbliższy czas oraz dzielimy się radościami, sukcesami oraz trudnościami napotkanymi w realizowanej pracy. A wszystko to czynimy budując dzieło - cywilizacji miłości, w duchu nauczania patrona naszej uczelni papieża Jana Pawła II.

Spotkania dla wszystkich zainteresowanych w środę o godz. 19.30 (zaraz po Mszy św.)

Modlitwa o powołania do kapłaństwa

powołaniemodlitwa

Liturgia na co dzień

DA BASZTA

basztalogo

Czy ktoś nas widzi ?

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości