Podkarpacki Portal lubny

Ołtarz papieski

Parafianie z Patronem

Facebook Slide LikeboxDuchowa Adopcja Dziecka Poczętego

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej parafii stała się wspaniałą okazją do podjęcia przez 86 osób Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie składano w czasie każdej Eucharystii po wygłoszonym okolicznościowym kazaniu. Po wspólnym śpiewie do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu przyjdź" powtarzano za kapłanem słowa przysięgi. Każda z osób zobowiązała się codziennie przez okres dziewięciu miesięcy w specjalnej modlitwie prosić Boga o ocalenie zagrożonego jeszcze nienarodzonego dziecka dołączając jeden dziesiątek różańca oraz dowolny dobry czyn.
Niech dobry Bóg wspiera wszystkich poświęcających się w dziele obrony życia każdego człowieka.

Wszystkim chętnym, którzy pragną podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przekazujemy treść przyrzeczenia oraz codziennej modlitwy. Ponadto zachęcamy poinformujcie Waszych duszpasterzy o fakcie podjęcia przez Was takiego dzieła. W Kaplicy Akademickiej można także otrzymać specjalne formularze przyrzeczenia.    

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych -
ja, .......................................................,
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ....................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy,
każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
1.
Odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego:
Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.
2.Codziennie odmawiać jedną tajemnicę różańca,
3. Moje dobrowolne postanowienia:...........................................
 
Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia: http://www.pro-life.pl 

Modlitwa o powołania do kapłaństwa

powołaniemodlitwa

DA BASZTA

basztalogo

Czy ktoś nas widzi ?

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości